Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

SYFTE

I projektet undersöks hur tjänstemän och politikers lärande kommer till uttryck och handling i arbetet med barns och ungas inflytande. Målsättningen med projektet är att det ska bidra med kunskaper kring hur det skapas en förståelse för varandras perspektiv och ett ömsesidigt lärande mellan barn/unga och vuxna, där förhoppningen är att det ska bidra till att förbättra barns och ungas möjligheter till inflytande. Forskningsprojektet är knutet till Högskolan Väst och den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Forskningen bedrivs inom ämnesområdet arbetsintegrerat lärande (AIL).

OM STUDIEN

För närvarande pågår observationsstudier av möten och forum där barns och ungas påverkan och inflytande diskuteras eller arbetas med inom kommunens verksamhet. Studien pågår under perioden 2020 - 2023. Studien kommer att presenteras i form av en licentiatavhandling under hösten 2023.

Forskningsområde

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Övriga projektmedverkande

KONTAKT
Ansvarig forskare/licentiand: Lisa Hedman
E-post: lisa.hedman@vastervik.se

Forskningsfinansiär

  • Campus Västervik

Projekttid

2020 - 2023

Senast uppdaterad