Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Om projektet

Föräldrar med utländsk bakgrund som lever i utsatta områden är ofta oroliga för deras barns livsmöjligheter samtidigt som de har sämre förutsättningar för att axla rollen som föräldrar och möjliggöra bästa utvecklingspotential för deras barn. Genom tidiga insatser kan socialtjänsten hjälpa både föräldrar och deras barn till bättre utvecklingsvillkor, men dessa insatser behöver vara sociokulturellt anpassade för bästa möjliga resultat.

Som ett led i det förebyggande arbetet utvecklade socialtjänsten i Örebro kommun ett kulturellt informerat föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn (12-18 år) har eller kommer att dras till skadliga miljöer med kriminalitet och alkohol/droger. Programmet Trygga Föräldrar (TF) erbjuder kulturellt anpassat stöd till just dessa föräldrar genom att främja skyddsfaktorer hos föräldrar och stärka föräldrar i deras föräldraskap genom fokus på självtillit och föräldra-barnkommunikation.

Syftet med TF är att öka föräldrarnas självtillit, främja kommunikation mellan föräldrar och deras tonåringar och minska föräldrarnas oro genom aktiviteter som har ett tydligt fokus på empowerment och kunskap om barns utveckling. Detta multi-design projekt syftar till att testa implementeringen och effekten av TF i Örebro och andra svenska kommuner med liknande problematik genom intervjuer med föräldrar och gruppledare/chefer samt longitudinella effektmätningar av föräldrars självtillit, föräldra-barnkommunikation och oro för deras barns utveckling.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

  • Johan Nordgren

Övriga projektmedverkande

Therese Skoog, Göteborgs Universitet

Forskningsfinansiär

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)

Projekttid

2020 - 2023

Senast uppdaterad