Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med forskningscirkeln var att fördjupa de deltagande lärarnas kunskaper och insikter om ledarskap i klassrummet för att de ska kunna reflektera mer medvetet och fördjupat. 

Forskningscirkeln/projektet rörde sig kring hur ledarskap kan skapas utifrån följande tre teman:

  • Regler, rutiner
  • Relationer, socialt samspel
  • Välplanerad och genomtänkt undervisning (didaktiskt ledarskap)

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Nya Skolan Trollhättan AB

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad