Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att utforska relationer och sexualitet som ung vuxen innan en stadigvarande relation etableras är ett nytt socialt mönster (Arnett, 2016). Sexuell hälsa och relationer är ett område där kvinnor traditionellt tagit ett större ansvar. Studier visar att skälen till att unga män i mindre utsträckning väljer att söka hjälp vid behov handlar om ett socialt ideal, där män förväntas vara tysta om svårigheter som handlar om känslomässiga och/eller sexuella problem (Tyler & Williams, 2013). Något som också kan vara förklaringen till att forskning inom området blivit mer begränsad.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Projekttid

2015 - 2020

Kontakt


Bo Helsing

Bo Helsing Universitetslektor
bo.helsing@hv.se
Senast uppdaterad