Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tre huvudfrågor fokuseras:

  • förändringar vad gäller skolprestationer och utbildningsvägar för barn och unga födda 1972 – 1992 som varit placerade i samhällets dygnsvård
  • betydelsen för underprestation av olika typer av placering under olika delar av skolgången, av skillnader i stöd av skolarbetet från hemmet mellan placerade och icke placerade elever, och av flyttning mellan olika skolor
  • Socialtjänstens insatser för att stödja placerade barns skolprestationer, och samarbete mellan skola, familjehem, HVB-hem och socialtjänst.

I projektet kommer registerdata om placering i samhällets dygnsvård tillsammans med data från de longitudinella databaserna GOLD och UGU att användas. GOLD och UGU innehåller bland annat information om betyg, kognitiva tester i åk 3 och åk 6, utbildningsvägar, och arbetsmarknadsutfall.

Forskningsmiljö / Institution

  • Övrig forskning
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

  • Christina Cliffordson

Övriga projektmedverkande

Ingrid Höjer, Göteborgs universitet
Helena Johansson, Göteborgs universitet
Helena Lindberg, Göteborgs universitet 
Jan-Eric GustafssonGöteborgs universitet
Åse Hansson, Göteborgs universitet

Forskningspartner

  • Göteborgs universitet

Projekttid

2012 - 2015

Senast uppdaterad