Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet har tre övergripande faser:

1. Utveckling: under denna fas kommer arbetsuppgifter att översättas till kursmål inom befintliga kurser. Företagsspeficka uppdragspaket kommer att skapas och kopplas till respektive kurs moment och lärandemål.

2. Genomförande: modellen kommer att testas skarpt inom minst två olika kurser samt på två olika lärosäten och studenterna kommer att genomföra det arbetsplatsförlagda lärandet hos minst två olika arbetsgivare.

3. Utvärdering: denna fas pågår under hela projektet och bygger på att ständigt utvärdera insatser och process, för att kunna formalisera en modell som går att implementera i utbildning.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Forskningspartner

  • IUC Väst
  • Handelskammaren

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2023 - 2025

Senast uppdaterad