Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Utökningen av Miljo:FIA syftar till att fortsätta att bygga upp ett kompetenscentrum för flexibel och innovativ automatisering vid Produktionstekniskt centrum. I projektet kommer flera demonstratorprojekt att genomföras tillsammans med SMF företag. Projektet är en utökning av det befintliga projektet Miljo:FIA

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • GKN Aerospace
  • Innovatum i Trollhättan

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket
  • Västra Götalandsregionen VGR

Projekttid

2020 - 2023

Senast uppdaterad