Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig olika yrkesgrupper inom pedagogisk verksamhet såsom lärare, fritidspedagoger, studiehandledare och elevassistenter. Kursen omfattar 7,5 hp och är en introduktion till svenska som andraspråk. Den behandlar exempelvis interkulturalitet, samverkan, flerspråkighet, organisation samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Läs gärna mer på Skolverkets sida

Kursen erbjuds numera enbart som kommunförlagd uppdragsutbildning. Högskolan Väst har ett flertal gånger anordnat kursen i samverkan med olika kommuner och har därmed erfarenheter av både små och stora fortbildningsinsatser. Skolverket finansierar utbildningen, men huvudmännen finansierar kurslittereraturen. 

Är ni intresserade av att en utbildning i Det globala klassrummet anordnas på er skola eller i er kommun? Kontakta i så fall andrea.borjesson@hv.se     

Kontakt


Andréa Börjesson

Andréa Börjesson Universitetsadjunkt Programansvarig YRK/KPU, Samordnare inom uppdragsutbildning
andrea.borjesson@hv.se
Senast uppdaterad