Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tvinna tråd forum för skola och välfärd

Alla våra  utbildningar anpassar vi efter exempelvis en kommuns eller en personalgrupps organisatoriska förutsättningar och önskemål. Vi har stor erfarenhet av både stora och små utbildningsinsatser inom området.

Nedanstående kurser anordnas av Högskolan Väst, men finansieras av Skolverket, vilket bland annat innebär att kurs och kurslitteratur är finansierad. Läs mer här: Förskolekurser i kommunen 

  • Undervisning i förskolan (7,5 hp) - om undervisning i förskolan utifrån styrdokument och aktuell forskning
  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (7,5 hp) - om flerspråkiga barns språkutveckling, interkulturalitet och att utveckla arbetssätt och metoder för flerspråkiga barn
  • Naturvetenskap och teknik  i förskolan med didaktisk inriktning (7,5 hp)- om att utveckla  kunskapen om  naturvetenskap och teknik inom förskolan
  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete (7,5 hp)- om hur utvärdering och kvalitetsarbete kan vara ett stöd i verksamheten

Om du är rektor eller utbildningsansvarig för förskolan och har önskemål eller frågor gällande olika typer av fortbildning för förskolan, kontakta oss gärna.

Kontakt


Malin Hedlund Ternander

Malin Hedlund Ternander Universitetsadjunkt
malin.hedlund-ternander@hv.se
Senast uppdaterad