Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mål

Tanken med kursen är att du som deltagare ska få kunskap som du kan använda i din verksamhet.

NÄR

Kursen kommer att ges som fristående kurs HT-23.

Upplägg

Du som läser kursen kommer bland annat att få arbeta fram ett barnanpassat informationsmaterial. 

Bakgrund

I januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Enligt artikel 12 har barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Det gäller även barn med funktionsnedsättning och hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

KONTAKT
För frågor om kursens upplägg och innehåll kontakta: Kursansvarig Elisabet Björquist, elisabet.bjorquist@hv.se 

För administrativa frågor, kontakta: Maria Fischer maria.fischer.1@hv.se, tel.  073- 901 33 74

Senast uppdaterad