Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Namn och ålder:
Sara Hast, 42 

Vilket program gick du? 
Grundlärarprogrammet inriktning 4–6  

Var och när? 
Johannesburg, Sydafrika. Tre veckor under vårterminen 2019. 

 

1.  Varför ville du göra VFU utomlands?  
För att jag bara inte kunde motstå den chansen! Möjligheten att få ökad förståelse för ett annat lands strukturer genom en så central institution som skolan, samtidigt som jag skulle kunna få perspektiv på den svenska skolan och förstå våra egna styrkor och utmaningar, lockade mig. Att få ta del av det vardagsliv som skolan erbjuder, framför att besöka ett land som turist, ger helt andra erfarenheter. Sydafrika har även en historia som alltid fascinerat mig och jag ville på närmare håll bättre förstå konsekvenserna av apartheidens grymma raspolitik.

2.  Beskriv VFU-perioden, vad fick du göra? 
Jag gjorde mitt besök på en privatskola för elever med särskilda behov, där de flesta hade någon form av diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Jag följde främst en mindre grupp med sex elever som ansågs vara i särskilt behov av extra stöd. Skolan ordnade även studiebesök för mig på andra skolor, jag fick följa med på olika idrottsaktiviteter och delta i många och långa samtal om den svenska skolan. Lärare och ledning var väldigt nyfikna och intresserade av vår syn på pedagogik! 

3.  Vad skilde VFU i Sydafrika från i Sverige?  
Den sydafrikanska undervisningsformen är mycket mer strikt och auktoritär än i Sverige. Det är skoluniform, uppställning på led, inte ifrågasätta vad läraren säger. På skolan var exempelvis grupparbeten, diskussionsfrågor, problemlösning ytterst ovanligt. Läraren undervisade vid tavlan och eleverna skrev av i sina häften. För mig var det svårt att applicera den pedagogik som jag är lärd. Det blev mindre egen undervisning än om jag varit hemma, men otroligt lärorikt på andra sätt. 

4.  Vilka erfarenheter tar du med dig?  
Uppfinningsrikedomen i undervisningen när man saknar internet och teknologiska hjälpmedel. Det blev tydligt hur vi här hemma tar detta för givet och också till mycket stödjer vår undervisning på digitala hjälpmedel. Även ordningen, arbetsron och avsaknaden av konflikter var fascinerande att uppleva, men jag glad att få verka i en skola som ser elever som individer där nyfikenhet, delaktighet, sociala relationer och eget ansvar ligger till grund för lärande. Utöver erfarenheterna ifrån skolan, så var det helt fantastiskt att uppleva värmen, vänligheten och det genuina intresset för samtal hos människor vi mötte överallt. Men rädslan och vaksamheten inför varandra är stor i landet på grund av den enorma segregationen och fattigdomen, vilket resulterar i många höga murar och stängsel. Som jag uppskattade möjligheten att helt röra mig fritt utan betänkligheter när jag kom tillbaka till Trollhättan igen!

5.  Vilka råd vill du ge till framtida studenter som funderar på att göra VFU utomlands?  
Bara gör! Du kommer få med dig så mycket erfarenhet som ger perspektiv på både din utbildning, ditt framtida yrke, ja hela ditt liv. Börja fundera på vilket land du skulle kunna tänka dig att besöka, gör lite efterforskningar och kontakta skolor som verkar intressanta. Jag hade ingen klasskamrat som ville åka, men hade turen att få med mig min pensionerade mamma som också är lärare. Hon gjorde ”praktik” i de lägre klasserna på samma skola som jag, och det var verkligen ovärderligt. Jag skulle verkligen uppmana att åka tillsammans med någon, då intrycken kan vara många och behovet stort av att bolla tankar och erfarenheter, både på plats och när man kommit hem.  

6.  Något speciellt minne du vill dela med dig av?  
Att jag var en sådan orädd och grym bilförare! Vänstertrafik i myllrande storstäder som Johannesburg och Kapstaden (i mer eller mindre tveksamma stadsdelar!) på slingrande kustvägar, längs minst sagt undermåliga grusvägar på landsbygden och i kuperade safariparker. Vi hann se så mycket under dessa fantastiska veckor! 

Senast uppdaterad