Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rådet är ett rådgivande organ för övergripande och strategiska frågor kopplade till tillträde och reell kompetens. Det ska vara ett forum för ökad gemensam kunskap, lärande och delaktighet inom området. Rådet är placerat under avdelningen för studieadministration, avdelningschef är ansvarig och sammankallande, och träffas en gång per termin eller oftare vid behov.

Rådets ansvar

 • Beredning av frågor av allmän eller principiell karaktär som rör tillträde till utbildning på alla nivåer samt tillgodoräknanden
 • Beredning av högskolans antagningsordning
 • Riktlinjer inom tillträdesområdet
 • Remissorgan för tillträdes- och tillgodoräknandefrågor

Rådets medlemmar

 • Linda Severinson, sammankallande
 • Åsa Mellquist, Avdelningschef studieadministration
 • Anette Bergstrand, Universitetsadjunkt och programansvarig, IH
 • Kristina Johansson, Universitetslektor, EI
 • Mathias Zannaskis, Universitetslektor och avdelningschef, IoS
 • Elise Glimsten, Universitetslektor och biträdande prefekt utbildning, IV
 • Ordf. studentkåren
 • Anna-Maria Blomgren, Utredare
 • Jaana Winman, Handläggare antagning
 • Linda Mårtensson Karlsson, Handläggare utbildning
 • Tina Hillerborn, Handläggare examen
 • Susanne Rath, Kartläggare reell kompetens
 • Bent Floberg, Akademistöd
 • Getzy Gunnarson, Studie- och karriärvägledare

Kontakt

Linda Severinson
linda.severinson@hv.se

Senast uppdaterad