Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Rådet är ett rådgivande organ för övergripande och strategiska frågor kopplade till tillträde och reell kompetens. Det ska vara ett forum för ökad gemensam kunskap, lärande och delaktighet inom området. Rådet är placerat under avdelningen för studieadministration, avdelningschef är ansvarig och sammankallande, och träffas en gång per termin eller oftare vid behov.

Rådets ansvar

  • Beredning av frågor av allmän eller principiell karaktär som rör tillträde till utbildning på alla nivåer samt tillgodoräknanden
  • Beredning av högskolans antagningsordning
  • Riktlinjer inom tillträdesområdet
  • Remissorgan för tillträdes- och tillgodoräknandefrågor

Rådets medlemmar
Linda Severinson, avdelningschef studieadministration
Mathias Zannaskis, universitetslektor och avdelningschef
Inga Larsson, Universitetslektor och programansvarig, IH
Christer Ljungberg, Universitetsadjunkt och avdelningschef, EI
Åsa Axgärde, Universitetsadjunkt och avdelningschef IV
Kristina Lind, Universitetslektor och studierektor för forskarutbildning
Ordf. studentkåren
Jaana Winman, handläggare antagning
Tina Hillerborn, handläggare examen
Anna-Maria Blomgren, utredare
Bent Floberg, akademistöd
Linda Mårtensson Karlsson, utbildningshandläggare
Getzy Gunnarson, studie- och karriärvägledare

Kontakt:
Linda Severinson
linda.severinson@hv.se

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen