Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Andersson

Anna Andersson

Universitetsadjunkt

Doktorand


Universitetsadjunkt

Doktorand inom pedagogik med inriktning AIL

anna.andersson.3@hv.se G444

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå. Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, hälsovetenskap.

Syftet med projektet är att skapa kunskap om nyutbildade sjuksköterskors  arbetsintegrerat lärande i övergång mellan utbildning och yrkesliv
För en uppnå målet god och säker vård ska nyutbildad hälso- och sjukvårdpersonal på effektivt, kvalitativt och hållbart sätt, utveckla  förmåga att hantera rutinmässiga såväl som komplexa och riskfyllda vårdsituationer. I detta doktorandprojekt studeras arbetsintegrerat lärande (AIL) i övergång mellan utbildning och yrkesliv med fokus på utveckling av kompetens och förmåga, arbetstillfredsställe och arbetsförmåga. Projektet syftar till att skapa en fördjupad kunskap om innehåll och kvalitet i AIL och bidra med kunskap om hur professionell utveckling kan främjas och stödjas såväl i utbildning som i arbetsliv.