Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Anna Andersson

Universitetsadjunkt

Doktorand

Universitetsadjunkt

Anställd på Avdelningen för omvårdnad - grundnivå.

Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, hälsovetenskap.


Syftet med projektet är att skapa kunskap om nyutbildade sjuksköterskors  arbetsintegrerat lärande i övergång mellan utbildning och yrkesliv

För en uppnå målet god och säker vård ska nyutbildad hälso- och sjukvårdpersonal på effektivt, kvalitativt och hållbart sätt, utveckla  förmåga att hantera rutinmässiga såväl som komplexa och riskfyllda vårdsituationer. I detta doktorandprojekt studeras arbetsintegrerat lärande (AIL) i övergång mellan utbildning och yrkesliv med fokus på utveckling av kompetens och förmåga, arbetstillfredsställe och arbetsförmåga. Projektet syftar till att skapa en fördjupad kunskap om innehåll och kvalitet i AIL och bidra med kunskap om hur professionell utveckling kan främjas och stödjas såväl i utbildning som i arbetsliv.