Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Daniel Olof Wiedel

Daniel Olof Wiedel

Universitetslektor

daniel-olof.wiedel@hv.se J510

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, socialt arbete.

Lärare på socialpedagogiska programmet sedan några år och numera doktorand i pedagogik. Heter Daniel Olof Wiedel men kallast oftas bara Olof.  Har tidigare arbetat med barn, ungdomar och familjer på flera olika sätt, främst inom socialtjänsten. Utredningar, familjebehandling, nätverksarbete, socialpedagogisk arbete, utbildad handledare i socialt arbete.