Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hannah Saldert

Hannah Saldert

Universitetslektor

hannah.saldert@hv.se I331

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling. Forskar inom samhällsvetenskap, annan samhällsvetenskap.

Forskningsområde/forskningsintresse

Forskar om hållbarhet i samhällsutveckling. Min avhandling handlade om hur och varför social hållbarhetsdiskurser förändras i stadsplaneringsprocesser. Utöver det är jag intresserad av hur socio-ekologiska relationer tas tillvara i samhällsutvecklingsprocesser, hur olika aktörer samverkar i planeringsprocesser, hur kunskap definieras och används, samt transdisciplinär metod.

Undervisning/handledning 

Jag undervisar och handledar inom kandidatprogrammen International Politics and Economics Program och Lantmätarprogrammet, samt masterprogrammen Arbetsintegrerad hållbar utveckling och Arbetsintegrerade politiska studier.

Nyckelord

Hållbarhet, samhällsförändring, samhällsplanering.