Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hannah Saldert

Universitetslektor

Anställd på Avdelningen för samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Forskar inom samhällsvetenskap, annan samhällsvetenskap.


Forskningsområde/forskningsintresse

Forskar om hållbarhet i samhällsutveckling. Min avhandling handlade om hur och varför social hållbarhetsdiskurser förändras i stadsplaneringsprocesser. Utöver det är jag intresserad av hur socio-ekologiska relationer tas tillvara i samhällsutvecklingsprocesser, hur olika aktörer samverkar i planeringsprocesser, hur kunskap definieras och används, samt transdisciplinär metod.

Undervisning/handledning 

Jag undervisar och handledar inom kandidatprogrammen International Politics and Economics Program och Lantmätarprogrammet, samt masterprogrammen Arbetsintegrerad hållbar utveckling och Arbetsintegrerade politiska studier.

Nyckelord

Hållbarhet, samhällsförändring, samhällsplanering.