Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Larisa Lisik

Larisa Lisik
larisa.lisik@hv.se H421

Organisationstillhörighet

Anställd på Institutionen för individ och samhälle.

Mitt forskningsintresse riktas mot undervisning av nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Jag är särskilt intresserad av språkinlärning, det omgivande språkets påverkan på modersmålet och språkets roll för individens kulturella och sociala identitet. 

Jag arbetar för närvarande med en licentiatuppsats inom forskningsområdet arbetsintegrerat lärande (AIL). Arbetet är en kvalitativ studie med syfte att utforska hur rektorer och ämneslärare resonerar när det gäller kunskaper och erfarenheter av studiehandledning på modersmål och samverkan med studiehandledare i svensk skola och utbildning.