Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Mia Detlin

Mia Detlin

Universitetsadjunkt

mia.detlin@hv.se G444

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för hälsopromotion och vårdvetenskap. Forskar inom vård och hälsovetenskap, arbetsintegrerat lärande, organisation lärande och kompetens .

Forskningsintresse

Mitt forskarintresse inriktar sig mot verksamhetsutveckling och organisationsfrågor inom sjukhusvården. Min initiala ingång inom detta område har riktat sig mot nyutbildade sjuksköterskors lärande inom en sjukhuskontext. Fortsättningen för min forskning är verksamhetsutveckling och organisationsförändring på en vårdavdelning där de ingående yrkes-professionernas lärande står i fokus. Syftet med detta arbetet är att förbättra avdelningens vårdprocesser samt professionernas lärande och samarbete.

Uppdrag externt

Pågående samarbete med NU-sjukvården, där förbättringsarbete enligt beskrivet forskarintresse pågår på en specifik vårdavdelning. 

Undervisning/Handledning

I min forskartjänst deltar jag i sjuksköterskeprogrammets undervisning på 20%.

Pågående projekt

Projekttitel: Uppgiftsväxling och utveckling av omvårdnadsexpertis på en vårdavdelning

Nyckelord

Nyutbildade sjuksköterskor, verksamhetsutveckling i sjukhusvård, lärande i sjukhuskontext, expansivt lärande på vårdavdelning, sjuksköterskeexpertis.