Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Tobias Pehrsson

Tobias Pehrsson

Universitetslektor

tobias.pehrsson@hv.se J330

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi. Forskar inom samhällsvetenskap, ekonomi och näringsliv, företagsekonomi, industriellt arbetsintegrerat lärande.

Tobias arbetar som universitetslektor vid avdelningen för företagsekonomi. Han är kursansvarig och examinator i kurser på både kandidat- och magisternivå inom framförallt marknadsföring. Vidare är Tobias även delaktig i flertalet metodkurser på både grund- och avancerad nivå samt handleder och examinerar uppsatser. 

Sin doktorsavhandling försvarade Tobias vid Handelshögskolan i Göteborg 2020. Avhandlingen har titeln "Why are firms conducting entrepreneurial actions? Towards a reconceptualization of entrepreneurial orientation, och nås via den här länken: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/66066. Precis som titeln indikerar behandlar avhandlingen en central fråga inom entreprenörskapsfältet, nämligen varför entreprenörskap existerar som fenomen. Bidraget som Tobias förser fältet med är den omkonceptualisering som görs av begreppet "entreprenöriell orientering". Detta är en omkonceptualisering som Tobias hävdar gör begreppet mer praktiskt tillämpbart och realistiskt.  

Förutom forskning inom entreprenörskap har Tobias publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar relaterat till i huvudsak internationellt företagande, strategi, marknadsföring och corporate social responsibility. Dessa artiklar återfinns i journaler såsom European Business ReviewJournal of International EntrepreneurshipInternational Journal of Innovation Science, International Journal of Business Competition and Growth, International Journal of Business and Globalisation and Corporate Governance: The International Journal of Business in Society. 

Vid frågor om undervisning eller forskning, tveka inte att höra av dig.