Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.


Karin Rehnström, verksamhetsledare för kliniskt lärandecentrum på Högskolan Väst, på plats i en av lokalerna som används för IVA-utbildningar.

Högskolan Väst har sedan tidigare en ettårig specialistutbildning med inriktning intensivvård, en utbildning som högskolan och NU-sjukvården gemensamt satt ihop för att passa verksamheten. Därför fanns också redan lokaler och utrustning på Högskolan Väst, anpassade just efter intensivvård, när det akuta läget uppstod i våras.

– När covid-19 bröt ut insåg NU-sjukvården snabbt att det
kommer krävas fler händer och fötter för att klara av belastningen på IVA. Man laddade upp för värsta tänkbara scenario och med facit i hand var det rätt att göra det, berättar Karin Rehnström, verksamhetsledare för kliniskt lärandecentrum på Högskolan Väst.

Högskolan och NU-sjukvården har samarbetat i flera år, bland annat med forskningsprojekt, kliniska adjunkter, kliniska lektorer och verksamhetsförlagda utbildningsplatser.

– Många av oss har en fot i båda verksamheterna. Transparens och att dela kunskaper med varandra genomsyrar hela Högskolan Västs arbete. Det är det som gör att en sådan här utbildningsinsats kan ske så här snabbt, förklarar Karin.

Förbereddes mentalt inför IVA

Snabbutbildningen bestod av en halvdag praktisk utbildning och ett par inspelade föreläsningar. Här låg fokus på att snabbt få fram personal – specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor från andra avdelningar – som vid behov skulle kunna kliva in och vara behjälpliga i verksamheten på IVA.

– Så dels handlade det om att fräscha upp deras kunskaper och dels att introducera dem i vissa specifika intensivvårdsmoment. Men det var också viktigt att förbereda dem mentalt på riskerna och att möta människor som bokstavligt talat kämpar för sina liv, säger Karin.

Johan Linder.JPG

"Insåg allvaret direkt"

Johan Linder, utbildningschef och studierektor inom NU-sjukvården, tycker det är jätteviktigt att lyfta personalen som snabbt kastades in i en för dem ny verksamhet.

– Vilken otrolig flexibilitet de visade. De insåg allvaret direkt, att vi står mitt i en pandemi och att det är självklart att ställa upp, säger han och får medhåll av Karin.

– Många hade inställningen att ”jag är rädd, men jag kommer göra det som krävs”. Det säger en hel del.

Utifrån förutsättningarna med snabbutbildningen, att allt var tvunget att gå väldigt fort, är Johan Linder nöjd. Totalt utbildades 150 medarbetare inom NU-sjukvården under denna period. Högskolan Väst utbildade dessutom runt 50 från Skaraborgs Sjukhus i Skövde.

– Givetvis hade vi velat ge mer utbildning än detta. Men tiden var knapp och tack vare att vi hade med en klinisk lektor från Högskolan Väst (Maria Emilsson), som också är ansvarig för IVA-utbildningen, kunde utbildningen kvalitetssäkras, förklarar Johan.

Nu ökar fallen i Västsverige igen, hur agerar ni framöver?

– Vi bevakar samhällsutvecklingen och ska vara steget före hela tiden. Det är mycket möjligt att det blir nya utbildningsinsatser via högskolan. När det gäller framtidens vård, och det som bygger på vårt utbildningsuppdrag att ha rätt kompetens på rätt plats, är det tydligt att lärosätena är med och bidrar.

Kan bli nya utbildningsinsatser

Runt 60 medarbetare som gick snabbutbildningen i våras användes i skarpt läge. Karin Rehnström säger att de lärt sig mycket av de senaste månaderna.

– Vi har sett svart på vitt hur viktigt samarbetet mellan akademin och verksamheterna är, att vi på Högskolan Väst har lärare med rätt kompetens, lokalerna och utrustningen som behövs, säger hon.

– Och vi är självklart beredda att med kort varsel åter samverka kring sådana här utbildningsinsatser.

Kontakt


Annika Bergman

Annika Bergman Universitetsadjunkt
annika.bergman@hv.se
Senast uppdaterad