Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Webbdesigner

 

Webbdesigner 60 hp – en praktisk utbildning på högskolenivå 


Webbdesigner 60 hp är praktiskt utformad så att arbetsgivare i olika organisationer ska kunna ge sin personal den kompetensutveckling som krävs för att möta de tekniska kraven för att driva och utveckla en webbsida. Utbildningen är uppbyggd av flera kurser som ger en mix av teori och praktik inom viktiga områden som grafisk design, HTML och CSS samt programmering.

Deltagaren får också en djupare förståelse för branschkoncept som User Experience Design (UXD), responsiv design och den semantiska webben. Varje kurs täcker de senaste trenderna och teknikerna inom respektive ämne. Deltagaren lär sig att skapa webbplatser från grunden med fokus på användarupplevelsen inom design och funktion. 

Utbildningen ges i uppdragsform och det är Högskolan Väst som bedriver utbildningen i samarbete med Folkuniversitetet. 

Målgrupp 

Webbdesigner 60 hp vänder sig till yrkesverksamma medarbetare som har ett ansvar för, och/eller jobbar med daglig drift och utveckling av organisationens webbsida. Utbildningen vänder sig därmed till den som har ett stort intresse för webben och som vill lära sig att designa, producera eller kravställa professionellt innehåll för webben.

Förkunskaper 

I en uppdragsutbildning är det arbetsgivaren som utser deltagaren och bestämmer om medarbetare ska få gå utbildningen.  

Det finns inga formella behörighetskrav för att en sökande ska antas men det är viktigt att deltagaren har kapacitet att bidra med sina erfarenheter i utbildningen och att deltagaren klarar av att bedriva studier på högskolenivå. Vi rekommenderar allmän behörighet för högskolestudier, men utbildningen är även relevant för deltagare som har tidigare akademiska studier på meritlistan.

Utbildningsstart  

Utbildningen startar en gång per år i mitten eller slutet av januari.

Utbildningens omfattning 

Utbildningen ges på distans och pågår under tolv månader med ett arbetsintegrerat upplägg i studietakten. Detta innebär att undervisningen består av förinspelat föreläsningsmaterial med uppgifter som kan tillämpas löpande i arbetet. Utbildningen vilar på en progressionstanke vilket gör att kurserna behöver läsas i en viss ordning.  

Vissa live-sessioner kan ske genom exempelvis digitala seminarier och gruppövningar. Det kommer även finnas drop-in tider för samtal och rådgivning med lärarna där deltagarna kan ställa frågor och få stöd i sitt lärande under utbildningens gång.  

Varje kurs examineras som regel genom en praktisk examinationsuppgift där deltagaren får knyta an teorin med praktik.

Senast uppdaterad