Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Student på Högskolan Väst som läser robotteknik

Innehållet i kursen fokuserar på hur ett robotsystem är uppbyggt, hur och var data lagras i robotsystemet samt hur de olika systemdelarna hänger ihop. Kursen består av föreläsningar varvat med praktiska övningar och laborationer vid Produktionstekniskt Centrum (PTC).

Innehåll

Kursen består av följande:

  • Safety - säkerhet i robotsystem
  • Robot – uppbyggnad, axelkonfigurationer och modeller
  • Joggning - teoretisk genomgång och manuell körning av robot
  • Koordinatsystems - robotens koordinatsystem och funktion. Definiera och använda verktyg.
  • Programmerings interface och operation system, IRC5 - menyer och uppbyggnad samt handhavande
  • RAPID kod - grundläggande programmering, logik och struktur

Genomförande och kursformer

Teori varvas med praktik och genomförs under tre heldagar med ca 70 procent praktiska övningar vid PTC. Antingen under tre kursdagar i sträck samma vecka eller två kursdagar i rad en vecka och yttelrigare en kursdag veckan därpå, beroende på vad som föredras av deltagarna. 

Examination

Praktisk examination där deltagarens handhavande demonstreras. Laborationer sker i grupp med individuell bedömning. Vid godkänd examination får deltagaren högskolepoäng samt ett kursdiplom. Även om deltagaren inte fullföljer examination utfärdas det skriftliga diplomet som ett intyg på kursmedverkan.

Förkunskaper

Grundläggande IT- och maskinvana.

Målgrupp

Kursen vänder sig till operatörer samt servicepersonal som har behov av att köra en robot samt modifiera befintliga robotprogram.

Anmälan

Kursen genomförs under tre heldagar kl. 08.15-16.00 vid PTC.

Vi tar emot anmälan fortlöpande och fastställer datum för kursstart när minst fyra deltagare är bokade. 

För anmälan och avtalshantering kontakta uppdragskoordinator:


Senast uppdaterad