Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Önnestads Folkhögskola
 

Torsdag 31 mars

 

12:00-13:00 Lunch

Sal: Skolans aula som ligger i Parkbyggnaden

13:00-13:30 Välkomna (Rektor, presentation av Önnestads Folkhögskola och lärarlaget)

13:30-14.15 Presentationsrunda deltagare, vad är på gång?

  • Varje lärosäte/folkhögskola/verksamhet förbereder en kortare dragning om cirka 5 minuter för att presentera sig och vad som är på gång

14:15-14:35 Fika

1. Verksamhetspresentation

14:35-15:15 Det handlar om att stärka en grupp av somaliska föräldrar i sitt föräldraskap men också att bygga en relation med polisen från tidig ålder i det att motverka destruktivt beteende och kriminalitet i framtiden.  (Per Wandel & Suz Kvick Larsson, Dalslands folkhögskola i Trollhättan).

15:15-15:30 Bensträckare

2. Forskning och utbildning

15:30-16:15 Att leda brukarnära arbete i funktionshinderverksamheter utifrån ett socialpedagogiskt perspektiv

Ida Runge och Kristofer Hansson vid ”Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet”, Malmö universitet, presenterar ett samverkansprojekt med Malmö stad där de tillsammans med Per Arvidson har följt arbetet med en ny forskningsbaserad utbildning om praktiknära ledarskap för funktionshinderverksamheter. Utbildningen har också används som ett moment inom programmet ”Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet” och detta arbete kommer också att belysas i presentationen. Rapporten finns att ladda ner på följande länk: http://mau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1643148&dswid=-5577 .

19:00 Middag

 


Fredag 1 april

 

Sal: Skolans aula som ligger i Parkbyggnaden

3. Utbildning

08:30-09:00 Om kursen Socialpedagogiskt arbete – äldre och funktionshinder, 7,5 hp (Martin Molin & Magnus Broström, Högskolan Väst)

09:00-10:00 ”Balsam har ordet”

10:00-10:20 Fika

10:20-11:00 Diskussion om aktuella/övriga frågor, ”bordet runt” – nästa träff m.m. (Martin Molin & Magnus Broström)

11:00 Avslutning

12:00-13:00 Lunch

Lunch och middag bekostas av deltagarna själva. Önnestads Folkhögskola bjuder på fika. Lunchen kommer att äga rum på Önnestads Folkhögskola båda dagarna - skolans matsal, Önnespisen. Anmäl om ni vill ha lunch båda dagarna och om ni har önskemål om specialkost/allergier, mejla till info@onnestadsfolkhogskola.se

Välkomna!

Martin Molin
Lina Hallberg
Ine Back
Magnus Broström

 

Senast uppdaterad