Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samarbete Hösten 2019 beviljades fem forskningsprojekt medel av Kommunakademin Väst för att undersöka behov av kompetensutveckling inom några områden. Syftet med projekten var att genom samverkan och samproduktion stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet i Fyrbodal. En annan utgångspunkt för projekten var att använda Arbetsintegrerat lärande som metod.

– Forskningen är relevant för många olika verksamheter och yrkesgrupper – till exempel skolpersonal, utbildningsaktörer inom vårdyrken, personal på stadsbyggnadskontor, små- och medelstora företag som söker ny kompetens för utvecklingsfrågor och IKT-pedagoger i skolvärlden, säger Johanna Eliasson.

Forskningsresultaten är nu klara att presenteras på ett webbinarium den 27 november som arrangeras av Kommunakademin Väst.

– Webbinariet är öppet för alla som vill ta del av projekten. Vi avslutar även med en paneldiskussion om hur forskningen kan tas vidare och göra nytta för kommunerna och andra aktörer inom Fyrbodal.

– Jag hoppas att många tar tillfället att ta del av de här forskningsresultaten. Eftersom eventet är online går det utmärkt att lyssna på de projekt som är mest relevanta utifrån det egna perspektivet.

KORT OM FORSKNINGSPROJEKTEN

Teamsimulering på Kliniskt lärandecentrum

Ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter möttes under tre dagar för att träna teamsimulering på Kliniskt Lärandecentrum på Högskolan Väst. Hör mer om hur de övade tillsammans för att lära om och av varandra i syfte att förbättra samarbetet och kvaliteten i vården.

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning

Hur ser grundskolans utmaningar och behov ut? Personalen på 23 skolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner pekar ut vilka utmaningar de anser vara störst. I fallstudien ges även förslag till lösningar. Hör om projektets syfte, genomförande, slutsatser och reflektioner kring hur man eventuellt kan gå vidare.

Bygglovets svåra frågor – kompetensutveckling för bygglovshandläggare

För att stärka den juridiska kompetensen kring bygglovsfrågors komplexitet genomfördes en utbildningsinsats riktad till bygglovshandläggare inom Fyrbodal. Hör om hur sex kommuner och Högskolan Väst tillsammans formade utbildningen som även gav tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande.

Utökad samverkan kring kompetensutveckling för skolans IKT-pedagoger

Projektet har utvidgat och utvecklat ett befintligt nätverk för IKT-intresserade inom grundskola, gymnasium och högskola i Fyrbodalområdet. Det ger fler tillgång till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration i frågor som rör utbildning och digitalisering.

AIL Create – utvecklingsarbete genom samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi

Hur kan små och medelstora företag och kommuner samverka kring utvecklingsfrågor tillsammans med studenter och forskare på Högskolan Väst? I projektet AIL Create har en samverkansmodell tagits fram och några konkreta case om centrumutveckling, hållbarhet och andra gemensamma intresseområden har genomförts.

Program och anmälan till webbinariet den 27 november, kl. 9-14.45.

Senast uppdaterad