Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

glasögon glasögon

I stort sett alla företag, organisationer och offentliga förvaltningar behöver medarbetare med kunskaper inom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi och statistik. Om du väljer att utbilda dig inom ekonomi kommer det finnas en rad olika branscher och arbetsuppgifterna att välja mellan, beroende på vilken inriktning du väljer.

Högskolan Väst erbjuder en rad olika program, inriktningar och kurser inom ekonomi och ledarskap. Vissa med unika inriktningar som gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden, till exempel Internationella programmet för politik och ekonomi. Oavsett vilket program och inriktning du väljer kommer du tack vare högskolans profil, arbetsintegrerat lärande, vara väl förberedd för de krav som ställs på dagens ekonomer.

Grundnivå

Ekonomprogrammet, 180 hp

Ekonomprogrammet ger dig möjligheter inom en bred arbetsmarknad, nationellt som internationellt. På Högskolan Väst kan du välja mellan tre inriktningar, läsa ett av dina tre år vid vårt partneruniversitet i Frankrike eller läsa utbildningen med Co-op.
Läs mer om programmet >>

Internationella programmet för politik och ekonomi - IPPE, 180 hp

Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i statsvetenskap, ekonomi och omvärldsanalys erfarenhet att arbeta med t.ex. utredning, samverkan och rådgivning inom internationella organisationer, offentliga myndigheter och gränsöverskridande näringsliv, både i Sverige och utomlands.
Läs mer om programmet >>

Mäklarekonomprogrammet - fastighet och finans, 180 hp

Med examen från mäklarekonomprogrammet kan du titulera dig ekonom med specialisering inom huvudområdet nationalekonomi.Tidigare studenter på programmet arbetar idag exempelvis som fastighetsmäklare eller finansanalytiker.
Läs mer om programmet >>

Personalekonomi, 120 hp

Personalekonomi handlar om att hushålla med mänskliga resurser och att därmed skapa lönsamma och effektiva organisationer. Det kräver att personalen ges förutsättningar för goda prestationer, samtidigt som företagets ekonomiska mål ska uppnås.
Läs mer om programmet >>

Avancerad nivå

Internationellt företagande - magisterprogram i företagsekonomi, 60 hp

Internationella affärer står för en stor och växande del av världens totala företagande. Idag påverkas allt fler företag, stora som små, av internationella händelser och konkurrens. Utvecklingen kräver professionellt kunnande inom området internationellt företagande. 
Läs mer om programmet >>

Internationell politik - magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp

Dagens globala värld innefattar många internationella politiska frågor och stora utmaningar. Områden som fattigdom, jämställdhet, terrorism, konflikthantering, mänskliga rättigheter, migration, flyktingar, ekonomisk tillväxt och miljö berör oss alla.
Läs mer om programmet >>

Magister i finans, 60 hp

Programmet ger aktuell kunskap inom finans och dess analytiska verktyg. Här kombineras studier inom nationalekonomi, företagsekonomi med erfarenheter från industrin – för att förbereda dig för en internationell, högkvalificerad arbetsmarknad.
Läs mer om programmet >>

Magisterprogram i ledarskap - leda, styra och organisera, 60 hp
Du arbetar kanske redan idag som ledare i en kommun, i annan offentlig organisation, i ett privat företag eller i en ideell organisation? Eller så har du ambitionen att göra det?
Läs mer om programmet >>

Mer information


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen