Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Du som student vid något av lärarprogrammen på Högskolan Väst får din VFU-placering genom VFU-handläggarna på högskolan. Det är inte tillåtet att själv kontakta rektorer eller handledare på förskolor eller skolor.

Högskolan har ett antal partners inom ramen för övningsskole- och övningsförskoleverksamheten, vilket innebär ett nära samarbete kring bland annat VFU. En övningsskola tar emot ett större antal VFU-studenter och satsar extra mycket på kvalitetsutveckling i verksamheterna.

Följande huvudmän är partners inom ramen för högskolans övningsskole- och övningsförskoleverksamhet:

 • Drottning Blankas gymnasieskola Trollhättan (GY)
 • Folkuniversitetets gymnasium Trollhättan (GY)
 • Fridaskolorna Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg (förskola, F-9, GY)
 • Grästorps kommun (förskola, F-9)
 • Kunskapsförbundet Väst (GY/VUX)
 • LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan (GY)
 • Lidköpings kommun (förskola, GY/VUX)
 • Lysekils kommun (F-9, GY/VUX)
 • Nya Skolan AB (förskola, F-9)
 • Praktiska gymnasiet Trollhättan (GY)
 • Realgymnasiet Trollhättan (GY)
 • Sotenäs kommun (förskola, F-9)
 • Strömstads kommun (förskola, F-9, GY/VUX)
 • Tanums kommun (förskola, F-9, GY/VUX)
 • Trollhättans stad (förskola)
 • Vänersborgs kommun (förskola, F-9)

Högskolan har också VFU-avtal med andra kommuner/fristående huvudmän i området, som inte är övningsskolor. 

Antalet handledare per VFU-område är begränsat, vilket innebär att resor till och från VFU-placeringen kan bli nödvändiga. Högskolan Väst ersätter inga kostnader i samband med VFU.

Du som student har rätt till en saklig och opartisk bedömning av din VFU och därför skall du undvika att göra VFU i en verksamhet som du har privata kopplingar till. Har du privata kopplingar till någon förskola eller skola ska du meddela detta till VFU-handläggarna innan placering sker.

Byte av VFU-placering: inom VFU-område

Om din handledare inte kan ta emot dig ska du i första hand kontakta rektorn för förskolan/skolan där du är placerad. Rektorn undersöker om det kan finnas en ny handledare inom samma förskola/skola. Finns det ingen ny handledare kontaktar du VFU-samordaren i ditt VFU-område och ber om hjälp att få en ny placering inom området. Vet du inte vem som är din VFU-samordare kontakta vfu-larare@hv.se

När du fått en ny VFU-placering är det viktigt att du kontaktar vfu-larare@hv.se och meddelar detta så att högskolan har rätt kontaktuppgifter till din handledare och VFU-placering.

Byte av VFU-placering godkänns inte vid graviditet, tillfällig sjukdom eller skada.

Byte av VFU-område

Du kan i särskilda fall ansöka om byte av VFU-område. Följande omständigheter kan utgöra skäl för byte:

 • Social förändring av allvarlig karaktär som förändrar möjligheterna att genomföra VFU inom aktuellt VFU-område
 • Ändrad bostadsadress som påverkar restid till och från VFU-placering kraftigt
 • Pedagogiska skäl
 • Övriga synnerliga skäl

Ansökan ska vara inskickad senast 15 april respektive 15 oktober inför VFU-kurs kommande termin.

 

Ansökan behandlas av en granskningsgrupp som avgör om ansökan beviljas eller avslås. Granskningsgruppen består av representanter från lärarutbildningen och institutionens VFU-enhet. Beslutet kan inte överklagas. 

Det finns ingen garanti för att ett byte av VFU-område går att genomföra, även om bytesansökan har blivit godkänd. Omplaceringar görs alltid i mån av plats och finns ingen plats i det önskade området behåller du din ursprungliga VFU-placering.

Senast uppdaterad