Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Monika Hattinger och Lars Walter

Lars Walter och Monika Hattinger driver utvecklingsarbetet inom Industriellt arbetsintegrerat lärande.

Det utökade forskningsanslaget kommer att fördelas över fem år med start 2021. Satsningen ska bidra till att utveckla och bredda forskningen med fokus på industrins utmaningar. Att erbjuda relevant kompetensutveckling för partner och samhället i stort är också en del av satsningen. Här ligger fokus på det livslånga lärandet.

De två nya temaområdena kopplar till de stora utmaningar som samhället står inför.

– Det ena temat har fokus på industriell kompetensutveckling och livslångt lärande. I det andra temat, industriell omställning för hållbar utveckling, utgår vi från frågeställningar kring hur industrins hållbarhetsmål ska omsättas i praktiken och där relaterar vi framförallt till klimatomställningen, säger Lars Walter, forskningsledare för fokusområdet I-AIL i forskningsmiljön Primus.

– Ett mål är att vi i ännu större utsträckning ska etablera I-AIL som ett högskoleövergripande intresse för våra samhällsvetenskapliga och ingenjörsvetenskapliga institutioner. Satsningen ska också bidra till att skapa bättre forskningsanknytning till högskolans utbildningsinsatser.

Utvecklingsarbetet och rekryteringen drivs vidare under hösten av Lars Walter och Monika Hattinger med administrativt stöd av Eva Erkmar. På agendan står även att stödja och initiera externfinansierade forskningsansökningar, att forma en internationell vetenskaplig referensgrupp och etablera ett nationellt nätverk för tema Industriell kompetensutveckling och livslångt lärande, med mera. 

Senast uppdaterad