Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kristina Eriksson, docent i produktionssystem

Berätta, vad handlar din forskning om?

– Jag forskar om produktionssystem och sambanden mellan människa och teknologi inom tillverkningsindustrin. Fokus ligger på frågor inom logistik, supply chain management, simulering av produktionsflöden, produktionsplanering och kontroll, industriell digitalisering, livslångt lärande och hållbarhet. Min forskning är ofta tvärvetenskaplig; om produktionsteknologi med betoning på det mänskliga perspektivet och hållbarhet i teknisk utveckling.

Vad arbetar du med just nu?

– Jag drivs av att samproducera ny kunskap med företag och organisationer som befinner sig i en förändringsprocess. Jag forskar tillsammans med koncernen Södra – en halvtidstjänst som adjungerad lektor under tre år. Träindustrin är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv. Trä är den enda förnybara råvaran för flervåningsbyggnader och ökningen av träbyggnation är en viktig del av klimatarbetet. Samtidigt har träindustrin utmaningar när det gäller att utveckla en effektivare, behovsstyrd och industrialiserad produktion. Tillsammans med Södra ska jag forska om produktionssystem med målet att utveckla produktionen och designa unika fabriker för framtiden. Det är viktigt att arbeta med produktionsutveckling på både kort och lång sikt. Dels för att kunna identifiera vilka områden som behöver studeras framöver, dels för att undersöka framtidens lösningar för produktionssystem, logistik och supply chain management.

Vilka är de största utmaningarna inom ditt forskningsområde?

– Tillverkningsindustrin använder ny teknik för att öka den industriella digitaliseringen. Digitala verktyg kan göra det enklare att förstå vilka konsekvenser produktionsförändringar och variationer ger, vilket i sin tur underlättar för att skapa anpassningsbar och hållbar tillverkning. Tekniska förändringar och effektiva implementeringar kräver dynamiska förmågor för att förbli konkurrenskraftig. Därför är jag intresserad av att undersöka värdet av digitala verktyg för produktionsplanering och kontroll, och samtidigt tillämpa ett människocentrerat perspektiv i beslutsfattande för att säkerställa pålitliga och hållbara implementeringar av mänsklig-data-teknik-nexus.

Kontakt: e-post: kristina.eriksson@hv.se, telefon: 0520-22 34 61

Senast uppdaterad