Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi strävar efter att: (i) bidra till vår teoretiska förståelse och kunskap om digital stress på den hybrida arbetsplatsen genom att identifiera hur och varför digital stress uppstår bland organisationsmedlemmar och hur ledare kan hantera och organisera för att undvika dem och (ii) utforma en normativ vägledning för ledare inom hybridorganisationer i deras strävan att effektivt leda hybridorganisationer i ett digitalt samhälle och att undvika digital stress och skapa en hållbar arbetsmiljö. Vi avser att ta itu med och studera denna problemdomän genom inställningen "digital stress". Mot denna bakgrund ställer vi följande forskningsfrågor: (1) Hur framkallar digitala teknologier digital stress på den hybrida arbetsplatsen? (2) Hur kan ledare leda och organisera hybridorganisationen för att undvika digital stress och därmed skapa en hälsosam och hållbar arbetsplats?

Covid-19-pandemin orsakade en snabb digital förändring på många arbetsplatser. På grund av nedstängningarna och behovet av social distansering började många kunskapsarbetare arbeta hemifrån med digital teknik för att kommunicera och utföra sitt arbete. Ledarskap kommer oundvikligen att spela en avgörande roll i processen att introducera och förverkliga hybridarbetsplatsen och hur arbetssätten organiseras i framtiden.

Forskningsområde

  • Samhällsvetenskap
  • Arbetsintegrerat lärande
  • Annan samhällsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Arbetsintegrerat lärande
  • Övrig forskning
  • Institutionen för ekonomi och IT

Projektledare

Forskningsfinansiär

  • Afa Försäkringar

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad