Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Karin Högberg

Karin Högberg

Universitetslektor


Docent i Informatik med inriktning mot Arbetsintegrerat Lärande

karin.hogberg@hv.se I226

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för företagsekonomi.

Forskningsområde

Forskar inom samhällsvetenskap, arbetsintegrerat lärande, ekonomi och näringsliv.

Forskningsintresse

I min forskning fokuserar jag på digitalisering av organisationer samt organisationers användande av sociala medier. Min forskning fokuserar på besöksnäringen. I min forskning undersöker jag vilka nya kompetenser som krävs för att bemöta utmaningar med digitalisering och digital innovation inom hotellbranschen.

Forskningsprojekt

Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch (2020-2022).

Avhandling

Min avhandling ”Persistent digital service encounters – challenges of organizational social media in a hotel chain finns här. Avhandlingen blev nominerad till Börje Langeforspriset för bästa avhandling inom ämnet Informatik 2019.

Undervisning

Jag undervisar inom företagsekonomi, främst på Magisterprogrammet i Ledarskap, vilket jag även är programansvarig för. Kurser jag undervisar eller har undervisat anges nedan: 

  • Examensarbete i företagsekonomi med inriktning ledarskap, magisternivå
  • Leadership
  • Perspektiv på ledarskap, medarbetarskap och kommunikation
  • Entreprenörskap inom medieproduktion
  • Förändring och lärande i organisationer
  • Leda förändring och samverkan
  • Digitalisering och företagande

Publikationer

Högberg, K., & Willermark, S. (2020, January). Among Followers and Rebels: Professional Identity and Digitalization of Work. In Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.

Högberg, K., Olsson, A. K., & Willermark, S. (2019). In an urban food desert: A study of mobile farmers markets and social entrepreneurship in Washington, DC. In Uddevalla symposium.

Bernhardsson, L., Willermark, S., & Högberg, K. (2019). Designing for an Active Learning Classroom: How Technology Makes a Difference in Higher Education. In ICER2019.

Högberg, K., & Willermark, S. (2019, January). Making Sense of Organizational Social Media–An International Longitudinal Case Study of Hotel Employees. In Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences.

Högberg, K, Persistent digital service encounters – challenges of organizational use of social media in an international hotel chain, avhandling, Högskolan Väst.

Högberg, K. (2018, January). Organizational Social Media: A Literature Review and Research Agenda. In Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences.

Högberg, K., & Olsson, A. K. (2018). Linking Technological Frames to Social Media Implementation—An International Study of Hotels. In Information and Communication Technologies in Tourism 2018 (pp. 270-282). Springer, Cham.

Högberg, K. (2018) Linking workplace learning to organizational social media – a case study of an international hotel chain. (November 2018). 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation.

Högberg, K. (2017). Challenges of social media marketing-an explorative international study of hotels. International Journal of Technology Marketing, 12(2), 127-141.

Högberg, K. (2017). Social media adoption: an exploratory international case study of hotel organisations. International Journal of Digital Culture and Electronic Tourism, 2(1), 67-82.

Högberg, K. (2016) Social media marketing in hotel organizations and the process of adding value through e-relationship  – an international case study. Marketing Science and Inspirations Vol 4. pp. 6-17.

Högberg, K. (2016, July). The Interpretation of Social Media: Challenges of Adopting Social Media in Organizations. In 3rd European Conference on Social M di R h Media Research EM Normandie, Caen, France (p. 465).

Högberg, K & Willermark, S (2016). Destination Unknown: Employees Perceptions´of Digital Competence in Public and Private Organisations. Workshop paper presented at European Conference on Information Systems (ECIS). Istanbul. 

Högberg, K. (2015) (research proposal) The adoption of social media marketing in hotel organizations (research proposal). In ENTER 2015 Phd Research proposal of the 15th Enter Conference. Lugano, Schweiz 3-6 February 2015, pp 83-91.

Högberg, K. (2015) Social media marketing in hotel organizations and the process of adding value through e-relationship – an international case study. FH Steyer International Week och Cross-Cultural Business Conference. Steyr, Austria, 21-22 May 2015.

Högberg, K & Willermark, S. (2015) Expectations and realization – implementing ICT in private organizations and public sector. The IRIS Conference 2015, Åulu, Finland.

Högberg, K. (2015) Managing social media marketing in hotel organizations. Euromed 8th International Conference. Verona, Italy, 16-18 September 2015. (accepterad men ej publicerad än)

Högberg, K. (2015) Finding new paths of capturing individual and collective knowledge – an empirical study of social media adoption in hotel organizations. International Conference on Information Communication and Management (ICICM 2015). Paris, Frankrike 12-13 oktober 2015.

Högberg, K. (2014) Establishing Marketing and Changing an Organizational Culture through Social Media: A Pilot Study of a Hotel Organization. In ECSM 14, Proceedings of the 1st European Conference of Social Media. Brighton, England 10-11 July 2014, / [eds] Ascher Rospiglosi and Sue Greener, Reading, 2014, pp. 643-655.

 

Innovationsledning för en digitaliserad hotellbransch

I detta projekt studerar vi hotell, som är en stor aktör inom besöksnäringen. Det senaste decenniet har den snabba digitala utvecklingen förändrat hotellbranschen i grunden och skapat ett stort behov att bemöta förändringen. För det första har plattformsekonomin med aktörer som AirBnB påverkat hotellgästernas beteende och hotell är inte längre ett självklart förstaval. För det andra har sociala medie-plattformar såsom Facebook eller omdömesplattformar som TripAdvisor förändrat hur hotellgäster bokar och interagerar med hotell, men även hur gästerna sprider vidare information om hotellupplevelsen, t.ex. i sociala medier. För det tredje har digitala plattformar såsom Booking.com eller Expedia, som säljer hotellrum som tredje part möjligtvis haft störst påverkan på branschen. För hotellen innebär detta att de inte längre äger relationen till sina egna gäster eftersom plattformarna hanterar bokningen. De stora plattformarna, såsom Booking.com, kräver dessutom att hotellen inte sätter lägre pris på rummen, via sina egna hemsidor, än de priser som finns hos Booking.com, vilket påverkar konkurrensen.  I projektet följer vi tre hotellverksamheter som påbörjat egna arbeten med att möta utmaningarna med de digitala plattformarnas inflytande. Syftet med det här projektet är att studera hur hotell organiserar och leder innovationsprocesser för att bemöta (i) branschens snabba digitalisering och (ii) de digitala plattformarnas inflytande på branschen. Syftet med projektet innebär att fokus läggs på själva innovationsprocessen och dess ledning och organisering och inte på själva innovationen.

Publikationer