Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

De frågeställningar vi fokuserar särskilt på är hur barnkaraktärernas identitet formas i relation till plats, och hur olika synsätt på barn och familj påverkar skildringen av hur de blir bemötta i ursprungslandet, under flykten och i det nya landet. Vilken roll spelar begrepp som "hem" och "hemland" för hur barnen skapar sin egen identitet? Vilka strategier använder de för att själva ta makten över sin situation, och få känna tillhörighet? Hur påverkas förhållandet mellan barn och föräldrar av att olika samhällens syn på barndom ställs mot varandra? Vår grundhypotes är att migrationsskildringarnas barnkaraktärer utmanar invanda föreställningar kring barndom, ursprung och identitet, och även kring hur vi förstår hem och nation i förhållande till det egna jaget.

Deltagande forskare

Ulrika Andersson Hval
Anna Stibe

Projektledare

Ulrika Andersson Hval


Pågår

2015 - tillsvidare

Kontakt


Ulrika Andersson Hval

Ulrika Andersson Hval Universitetslektor
ulrika.andersson-hval@hv.se
Senast uppdaterad