Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ulrika Andersson Hval

Ulrika Andersson Hval

Universitetslektor

ulrika.andersson-hval@hv.se J428

Organisationstillhörighet

Anställd på Avdelningen för utbildningsvetenskap och språk.

Forskningsområde

Forskar inom humaniora, språk och litteratur, engelska.

Forskningsområde/forskningsintresse

Mitt forskningsfokus är barn i skönlitteratur, och mina studier har kretsat kring att öka förståelsen av hur begreppet "barndom" formas och används i litteraturen och i samhället. I min avhandling undersökte jag barnet som symbol för den postkoloniala frigörelsen i maorisk litteratur (från Nya Zeeland), och jag har även studerat barndomen som ett central begrepp i brittisk 1700-talslitteratur. Mitt senaste forskningsprojekt rör barn och migration, med studier av litterära skildringar av barn som flytt, och hur själva flykten påverkar definitionen av begrepp som "barn", "barndom", "vuxenblivande" och "hem".

Undervisning/handledning

Jag undervisar i engelsk och svensk skönlitteratur, både på fristående kurser och inom lärarprogrammen, samt handleder uppsatser på kandidat- och magisternivå.

Nyckelord

Skönlitteratur, barn, barndom, vuxenblivande, hem.

Projekt


Att söka jaget: barnets plats i migrationslitteratur

Projektet syftar till att undersöka hur migration framställs ur ett barnperspektiv i samtida engelskspråkiga romaner, som skildrar barns...