Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet är att ta fram kunskap som kan förbättra barns och ungdomars hälsa, utveckling och levnadsvillkor.

Det finns ett behov av att systematisera/kartlägga barns och ungdomars egna erfarenheter/upplevelser av fattigdom i familjer vars ekonomi försämrats radikalt för att en av eller båda föräldrarna har blivit arbetslösa. De behöver också lyftas fram som en källa till vetenskaplig kunskap, säger Anette Bolin.

Resultat

Rapporten bygger på intervjuer med barn och tonåringar i relativt välmående familjer, som drabbats av arbetslöshet i Västsverige. Resultaten pekar på intressanta tendenser vad gäller barnens strategier och synsätt vid ekonomisk utsatthet. De barn som tidigare haft god familjeekonomi synes agera och tänka på sätt som skiljer sig från hur barn i långvarig ekonomisk utsatthet, enligt tidigare forskning, agerar och tänker.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Majblomman

Projekttid

2013 - 2015

Senast uppdaterad