Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Finland är ett tvåspråkigt land och det innebär bland annat att det finns två parallella utbildningsvägar – en på svenska och en på finska. I Finland finns det idag ett växande antal barn som kommer från familjer där en av föräldrarna talar svenska och den andra finska. Dessa familjer väljer ofta svenskspråkig förskola för sina barn för att därigenom stödja språkutvecklingen på det språk som i mindre utsträckning talas i samhällsmiljön.
I projektet fokuserar vi på tre svenskspråkiga förskoleavdelningar på tre olika geografiska platser i Finland och en finskspråkig avdelning i Sverige. De tre olika platserna i Finland är valda med utgångspunkt i hur det omgivande samhället ser ut rent språkligt, dvs. hur många i omgivningen som primärt talar finska respektive svenska.

Projektet tangerar bland annat alltså det forskningsfält som undersöker de mer eller mindre medvetna beslut som medlemmarna i flerspråkiga familjer tar angående när, hur och varför de ska använda sina olika språk. Den övergripande inriktningen på projektet är socialkonstruktivistisk vilket bl.a. innebär att samtliga familjemedlemmar anses ha egen agens och därigenom alltså är medkonstruktörer av de betydelser som skapas. Sålunda finns det ett angeläget intresse att veta vad barnen själva har att säga om språk och språkbruk. Under en period på två år samlar vi in data (observationer, video- och audioinspelningar och intervjuer) med 3- till 5-åriga tvåspråkiga barn för att få veta hur de använder sina språk och vad de tänker om tvåspråkighet.

Emedan studien som bedrivs i Sverige har fullt fokus på barnens uppfattningar studerar moderprojektet i Finland även barnens omgivningar genom att analysera policydokument och intervjuer med föräldrar- och daghemspersonal. Projektet samlar alltså data från ett antal olika nivåer för att ta reda på vilka föreställningar om språk och vilken språklig praxis som omger och påverkar tvåspråkiga barn.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningspartner

  • Jyväskylä universitet
  • Duke University

Forskningsfinansiär

  • Finlands akademi

Projekttid

2013 - 2017

Kontakt


Elin Almér

Elin Almér Universitetslektor
elin.almer@hv.se
Senast uppdaterad