Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Intresset för detta ULF-projekt uppkom genom att dåvarande utvecklingschef hos huvudmannen påtalade behovet och intresset för ett ULF-projekt.

Utgångspunkten var dels var många men inte alla huvudmannens skolor involverade i olika utvecklingsarbeten, dels hade två av de skolor som inte hade skolutvecklingsarbeten problem med låga skolprestationer och kunskaper. Detta blev särskilt tydligt när eleverna lämnade årskurs sex för att börja på en av kommunens högstadieskolor.

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Övriga projektmedverkande

Tanums kommun, Fjällbackaskolan

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2019 - 2020

Senast uppdaterad