Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Projektet bestod av två cirkelledare som tillsammans ledde två forskningscirklar, åtta lärare i årskurs F-2 utgjorde en grupp och åtta lärare i årskurs 3-5 utgjorde en andra grupp.

Målsättningen med projektet var att få deltagarna i forskningscirkeln att utveckla matematikundervisningen med särskilt fokus på utforskande samtal.

Som utgångspunkt användes modellen Talk Moves, vilken består av fem mål:

  1. Hjälpa eleverna att dela, utveckla och tydliggöra sitt tänkande
  2. Hjälpa eleverna att lyssna till andra
  3. Hjälpa eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga
  4. Hjälpa eleverna att tänka tillsammans med andra
  5. Hjälpa eleverna att återge innebörder

Forskningsområde

  • Matematik

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Forskningspartner

  • Uddevalla kommun

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2020 - 2020

Senast uppdaterad