Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta har i sin tur haft praktiska konsekvenser för engelskundervisningen i svensk skola. Tidigare följde läraren ofta lärobokens struktur i sin lektionsplanering medan läraren idag har en förändrad roll. Från att tidigare främst ha varit en leverantör av lektioner har läraren idag blivit en lektionsdesigner. En av de främsta orsakerna bakom professionsutvecklingen är det faktum att eleverna svarar bättre på lektioner som tar sin utgångspunkt i autentiskt material och innehåller aktiviteter som eleverna kan relatera till och upplever som meningsfulla.

Inom ramen för projektet genomförs en serie workshops med syfte att diskutera

  1. Utmaningar med att motivera studenter
  2. Engelsklärarens förändrade roll
  3. Olika sätt att arbeta med språklig medvetenhet i klassrummet.

Målet är att skapa aktiviteter som de deltagande lärarna sedan kan genomföra i sina klasser för att sedan kunna utbyta erfarenheter med varandra.

Avslutningsvis kommer forskarna att analysera de erfarenheter och insikter som gjorts under projektet och tillsammans skapa ett arbetsdokument som rapporterar utvecklingen och utvärderingen av olika metoder för att arbeta med lärares språkmedvetenhet samt beskriver riktlinjer för den pedagogiska praktiken.

Forskningsmiljö / Institution

  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Övriga projektmedverkande

Vara kommun

Forskningsfinansiär

  • ULF (Utbildning Lärande Forskning)

Projekttid

2021 - 2022

Senast uppdaterad