Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Idag arbetar flera verksamheter på olika sätt med de diagnoser som finns och påverkar barn och ungdomar i skolan. Några exempel är de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tillkommit som diagnoser senare delen av 1900-talet (Carlberg, 2014), t.ex. adhd - attention deficit hyperactivity disorder. Diagnosen är relativt ny, men diagnostiseras allt oftare. Orsaken till detta kan bero på mer kunskap, men också fler utredningar än tidigare. Nya diagnoser tillkommer då och då, och i höstas informerade Världshälsoorganisationen (WHO) om att de vill klassa TV-spelberoende som en diagnos, s.k. Internet Gaming Disorder (IGD).

TV-spel av olika karaktär är frekvent använda av barn och ungdomar och i Sverige är det 87 % av barn mellan 9-12 år, 68 % av 13-16-åringar och 58 % av 17-18-åringar som spelar varje dag (Statens medieråd, 2017). Spelberoende är omdiskuterat och kan ses som ett eget problem eller en följd av andra problem (Weinstein & Lejoyeux, 2010). Avsaknaden av forskning inom området innebar att American Pyschiatric Association (2013) uppmanade till mer forskning om Internet Gaming Disorder. Området behöver vidareutvecklas och vid en IGD-diagnos från WHO kommer mer kunskap inom området att behövas.

Syftet med föreliggande studie är att följa hur elevhälsans, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete förändras i och med en ny diagnos och vilket lärande som därigenom kommer till stånd. Vidare ska studien undersöka hur förhållningssättet till barns och ungdomars aktörskap ser ut vid ny diagnos.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Projektledare

Medverkande Högskolan Väst

Forskningsfinansiär

  • Högskolan Väst, interna medel

Projekttid

2018 - 2020

Kontakt


Sevtap Gurdal

Sevtap Gurdal Universitetslektor Fil dr i psykologi
sevtap.gurdal@hv.se
Senast uppdaterad