Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Följsamhet som ett multidimensionellt fenomen inkluderar faktorer som är relaterade till patienten, tillståndet, behandlingen, hälso- och sjukvårdssystemet samt till socioekonomiska förhållanden. Låg följsamhet till långvarig behandling påverkar effekten av behandlingen och i sin tur påverkas personers hälsa och funktion. Tidigare studier har visat att personligheten, patientens uppfattning om sjukdomen, läkemedlet/biverkningarna och vårdkvalitén är viktiga faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet. När det gäller ADHD och astma bland ungdomar finns det ett antal kunskapsluckor inom dessa områden.

Syftet är att undersöka hur personlighet, patientens uppfattning om sjukdomen och behandlingen påverkar följsamhet av långvarig farmakologisk behandling hos ungdomar med ADHD och astma. Urvalet i studien kommer att bestå av ungdomar med ADHD och astma (150 vardera) i åldern 13-17 år som har kontakt med BUP- respektive barnallergimottagning. Ungdomarna och deras vårdnadshavare kommer att ombes att fylla i frågeformulär var för sig om följsamhet och uppfattning om ADHD/astma i samband med besök i öppenvården. Detta inkluderar frågeformulär om deras uppfattning om läkemedel, hur behandlingen varit på mottagningen samt biverkningar och personlighetsdrag.

Betydelsen av den ökade kunskapen om vilka faktorer som påverkar följsamhetsbeteendet kan leda till att rätt stödåtgärder sätts in som i sin tur ger bättre följsamhet och hälsa.

Deltagande forskare på Högskolan Väst

Maria Emilsson

Projektledare

Professor Per Gustafsson (Linköpings universitet)

Extern finansiering

FORSS

Pågår

2014-2017

Kontakt


Maria Emilsson

Maria Emilsson Universitetslektor Medicine Doktor
maria.emilsson@hv.se
Senast uppdaterad