Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Organisering av arbetet är nära länkat till global och lokal utveckling kring regelverk om asyl och mänskliga rättigheter. De villkor som kan påverka organisering är till exempel en ökad andel asylsökande som stannar kvar i landet efter att de fått avslag på sin ansöka, extraordinära händelser som terrordåd som utfördes i Stockholm och den effekt sådana händelser får på den samhälleliga opinionen kring att civilsamhället ger stöd till papperslösa. I studien har ett antal socialarbetare inom en civilsamhällets organisation följt under ca 2 år, fokusgrupper och observationer har genomförts.

Forskningsområde

  • Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsmiljö / Institution

  • Barn och unga
  • Institutionen för individ och samhälle

Medverkande Högskolan Väst

Projekttid

2016 - 2018

Kontakt


Anette Bolin

Anette Bolin Professor i socialt arbete
anette.bolin@hv.se
Senast uppdaterad