Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samverkansprojektet mellan Sweden Project Coordinator (SPC) GKN Aerospace Sweden AB, University West, Extended Reality (XR) och Indian Project Leader (IPL) Beebox Studios syftar till att förbättra användarinteraktioner inom Augmented Reality (AR)-teknik genom att skapa en AI verktygslåda. Denna verktygslåda kommer att integrera toppmoderna Large Language-modeller (LLM) med ingångar och utgångar från AR-enheter. AI-verktygslådan kommer att användas för att utveckla en AR-applikation för att hjälpa till i ett Automated Visual Inspection System (AVIS) utvecklat på GKN. Det primära målet är att förse användare med kontextmedvetna instruktioner och information i realtid via AR-applikationen, som tillgodoser både miljöförhållanden och individuella preferenser.
Detta projekt tar upp behovet av förbättrade användarupplevelser i att arbeta med komplexa miljöer
där beslutsfattande krävs.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Naturresursteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • GKN Aerospace

Forskningsfinansiär

  • Vinnova

Projekttid

2024 - 2026

Senast uppdaterad