Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Automationen återfinns på två olika nivåer: i) själva inspektionsprocessen och ii) vid detektering, karakterisering och lokalisering av defekter. Det föreslagna inspektionssystemet kommer att kunna ersätta den nuvarande och konventionellt använda inspektionsmetoden penetrant-provning. Med andra ord: sannolikheten för att upptäcka fel med det nya inspektionssystemet kommer att vara högre än för närvarande använda tekniker. Dessutom kommer den nya inspektionstekniken att bli snabbare och ge teknikerna en hälsosammare miljö.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Produktionsteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • GKN Aerospace
  • LORTEK
  • Montanuniversität Leoben
  • Edevis GmbH

Forskningsfinansiär

  • EU Clean sky

Projekttid

2021 - 2022

Senast uppdaterad