Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktiviteterna involverar projektets huvudaktörer, HV och Innovatum, samt företag från i huvudsak regionala nätverk kopplade till IUC Väst, Innovatum, PTC och Tillverka i Trä. Det syftar även att främja användning av återcirkulerat material i produktionen. Genom aktionsforskning och industriella fallstudier, inom flera industrisektorer, strävar projektet efter att främja tekniköverföring och samarbete mellan företag och forskning för att öka produktivitet, användning av digitala lösningar och driva grön omställning.

Forskningsområde

  • Teknik
  • Naturresursteknik

Forskningsmiljö / Institution

  • Produktionsteknik
  • Primus (KK-miljö)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap

Projektledare

Forskningspartner

  • Innovatum Science Park

Forskningsfinansiär

  • Tillväxtverket

Projekttid

2024 - 2027

Senast uppdaterad