Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Maria Bergman, GKN AerospaceDen snabba teknikutvecklingen gör att vårt behov av kompetensutveckling är större än någonsin. Vi har stort fokus på det livslånga lärandet. Kompetensutveckling är en nödvändig investering för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och även ses som en attraktiv arbetsplats. ProdEx är ett jättebra koncept. Kurserna kompletterar våra egna utbildningar och vi har ett gott samarbete med Högskolan Väst kring innehåll. Det gör kurserna mer relevanta för oss.                                                        Den relativt korta kurslängden, fem veckor, möjliggör för fler medarbetare att delta och steget blir inte så stort för den som är ovan vid studier. För oss som företag innebär det också att vi snabbt får praktisk nytta av utbildningsinsatsen i vår verksamhet.” 

Maria Bergman, Chef Kompetensutveckling, GKN Aerospace Sweden AB

Senast uppdaterad