Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den studentenkät som genomfördes direkt efter tentorna visade att studenterna på det stora hela var nöjda med både systemet, salen och rutinerna. Det enda som studenterna hade anmärkningar på var möbleringen i rummet, då många kunde se andra studenters skärmar samt att varje plats var något trång. Projektledare Linda Severinson menar att projektet gjort många värdefulla lärdomar via piloterna och att de nu kan arbeta vidare och förbättra och förädla, delvis rutiner före, under och efter tentamen, men även planera annorlunda för ombyggnation på plan 3, där det ska bli ytterligare 100 skrivplatser.

Flera av de tentavärdar som var på plats under tentorna har varit med under projektets gång och följt arbetet. Det krävs dock mer datorvana än traditionell tentamen på papper och en viss förmåga att guida studenter på dator.

Lärarna är också nöjda med hela processen. De har sparat tid på att kunna tyda studenternas svar (i jämförelse med dålig handstil tidigare), genom viss automatisk rättning och automatisk återrapportering till Ladok. På den negativa sidan menar flera lärare att tröskeln för att lära sig Inspera är något högre än de först trodde, det är inte så logiskt som de hade önskat. De upplevde att Inspera-utbildningen i Canvas varit ett gott stöd. En lärare kunde se en kvalitativ försämring i studenternas svar. Mycket av den förklaringen kan ligga i kortare tentamenstid samt övergång från hemtentamen till salstentamen. En annan lärare kunde se en förbättring i kvalité på texterna, då de var mer genomarbetade och både handstil och disposition var bättre. Övergången skedde från traditionell papperstentamen till digital salstentamen.

Under hösten kommer ytterligare piloter att genomföras i B104 med Inspera som system. I dagsläget är åtta kurser inbokade.

 

Läs mer om projektet Digital examination.

Senast uppdaterad