Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I vår har vi inget särskilt tema utan har i stället valt några ämnen som känns särskilt aktuella. Seminarieserien är en del i högskolans satsning på högskolepedagogik och görs inom Akademus.

Ta med din lunch och träffa oss i sal J113 eller J111. Du kan även delta via Zoom.

Varmt välkomna!

Maria Erlandsson, Anna Jakobsson och Karin Svensson (Pedagogiska utvecklare).

 

Lunchseminarier torsdagar kl. 12.10-12.50

 

Hur promtar man bilder i AI?

Erik Malmsköld, IKT-pedagog berättat om hur man med hjälp av generativ AI snabbt skapa unika bilder och fotografier. Processen är enkel och erbjuder dig en ny källa till bildmaterial för dina presentationer och under- visningsmaterial.

Sal J111 den 15 feb.

Obligatorisk internkurs om hållbar utveckling – kan det leda till förändring?

Ulla Andrén, Camilla Seitl och Anna Jakobsson (Ios) presenterar en följestudie av förra årets hållbarhetskurs för lärare. Studien fokuserar på förändringsprocesser och har undersökt detta genom intervjuer, en enkät samt genomgång av policydokument som kursplaner.

Sal J113 den 21 mars.

Hur en kurs i studieteknik blev Akademisk introduktion för nya studenter

Helén Holmgren (EI) berättar om hur Ekonomprogrammets studenter rustas för akademiska studier och hur arbetet med detta material har gått till. Från att ha varit en kurs i studieteknik är det nu ett öppet material med filmer och workshop. Materialet är öppet för alla på Högskolan Väst att använda.

Sal J113 den 18 april.

Studenten i centrum – studentcentrerat lärande!

Kom och utforska konceptet "Studentscentrerat lärande" tillsammans med Birgitta Stenström (IH). Upptäck ett pedagogiskt förhållningssätt som sätter studenten i centrum av sin läranderesa och främjar självständigt tänkande, problemlösning, ökat självförtroende och en mer engagerad inställning till lärande.

Sal J113 den 16 maj.

Senast uppdaterad