Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 8 april 2021.

Aktuellt - anpassad återgång till campus hösten 2021

Högskolan Väst erbjuder sitt ordinarie utbud till HT-2021 där utbildningarna i huvudsak är campusförlagda. Vår målsättning är givetvis att kunna återgå till normal verksamhet så snabbt som möjlighet ges.

I dagsläget råder stor osäkerhet kring hur förutsättningarna ser ut i augusti. Trots detta behöver vi starta igång planeringen inför höstterminen och rektor har därför fattat ett beslut om undervisning och examination som i korthet innebär anpassad återgång till campus.

Mer information till studenter/medarbetare


Kontaktperson


Högskolans ledningsgrupp för distansläge


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen