Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 12 januari 2021.

Beslut för verksamhet på campus under vårterminen 2021

Högskolan Väst har ett ansvar för att bidra till minskad smittspridning och följer Folkhälsomyndighetens allmänna och förebyggande råd för verksamheter.

All verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i högskolans eller samverkande parters lokaler ska genomföras digitalt, med följande förtydliganden:

För utbildning, inklusive forskarutbildning

  • Undervisning och examination ska ske på distans under perioden. Undantag sker endast för den undervisning och examination som inte är möjlig att genomföra annat än genom fysiskt deltagande. Undantag beviljas av ansvarig prefekt. För de tillfällen som undervisning eller examination måste ske på campus ska största möjliga anpassning göras för att minska risk för smittspridning.

  • Prefekt ansvarar för att de ändringar av kursens obligatoriska moment och examination som genomförs på grund av anpassning enligt rektorsbeslutet kvalitetssäkras och dokumenteras.

För verksamheten generellt

  • anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån. Närmsta chef bedömer möjligheten med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • samtliga konferenser och möten ska i största möjliga utsträckning ske digitalt.

OBS. Detta inriktningsbeslut utgår från regeringens och ansvariga myndigheters rekommendationer. Vid förändrade rekommendationer kan nya beslut behöva fattas.

nya skärpta råd i hela landet

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Läs mer på Krisinformation.se

För aktuella beslut, pågående förslag mm. med anledning av Corona, läs om detta på regeringens webbplats

Mer information till studenter/medarbetare/sökande


Högskolans ledningsgrupp för distansläge


Senast uppdaterad