Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterad 14 juni 2021.

Aktuellt - anpassad återgång till campus hösten 2021

Regeringens rekommendation om distansundervisning för högre utbildning har nu upphört att gälla. För Högskolan Västs del innebär detta att vi fortsätter med anpassad återgång till ordinarie verksamhet under hösten.

Den successiva återgången sker under den första halvan av terminen, 30 augusti till 7 november (läsperiod 1), för att vi under andra halvan av terminen, 8 november till 16 januari (läsperiod 2) ska vara tillbaka i ett normalläge på campus. Undervisningen för våra distansutbildningar kommer fortsättningsvis bedrivas på distans.

Vi följer givetvis de allmänna rekommendationerna och behöver fortsatt ha beredskap för eventuella snabba förändringar utifrån smittspridningsläget.

Mer information till studenter och medarbetare


Kontaktperson


Högskolans ledningsgrupp för distansläge


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen