Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Uppdaterat 2 april 2020.

Aktuell information SOM RÖr alla studenter och medarbetare

Nytt från 1 april:  Folkhälsomyndigheten skärper allmänna råd - Håll avstånd och ta personligt ansvar!

Folkhälsomyndigheten har nu skärpt sina råd och uppdaterat sin information kring hur såväl privatpersoner som organisationer och företag ska agera för att minimera smittspridning. Enligt de nya allmänna råden bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år bör vara särskilt försiktiga. 
Angående riskgrupper, läs också: Vilka har ökad risk för allvarlig sjukdom vid smitta? (länk till Folkhälsomyndighetens webb) 

Utöver detta ger Folkhälsomyndigheten bland annat rådet att:
Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor om det är möjligt.

På Högskolan Väst innebär detta att samtliga medarbetare bör, i första hand och i dialog med närmaste chef, arbeta hemifrån. Medarbetare som har arbetsuppgifter som inte kan utföras hemifrån uppmanas att i så stor utsträckning som möjligt sprida ut sig på arbetsplatsen. Det innebär också att studenter även fortsättningsvis uppmanas studera hemifrån. Om studieytor eller grupprum på campus används ska avstånd hållas för att minska smittspridningen. Här har alla ett stort personligt ansvar.

Läs om de uppdaterade råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mer information till studenter och medarbetare


Kontakt


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen