Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läs- och skrivinlärning 15 hp

Kursen omfattar 15 hp och ges på uppdrag av Skolverket. Den är helt på distans vilket innebär att du läser via lärplattformen Canvas och möter andra deltagare och lärare via Zoom för exempelvis seminarier och andra träffar. 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om tidig läs- och skrivutveckling hos barn. Vidare behandlar kursen hur du kan arbeta med olika typer av texter och därigenom motivera barnens tilltro till sin egen språkliga förmåga. Med utgångspunkt i såväl aktuell forskning som styrdokument fokuseras också vikten av uppföljning och bedömning för det fortsatta lärandet. 

Målgrupp och förkunskaper

För att kunna delta i ovanstående kurs ska du:

  • ha en förskollärarexamen
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande

För att din ansökan ska vara komplett, måste du förutom erforderliga handlingar också styrka att din huvudman godkänt ditt deltagande, genom att bifoga huvudmannaintyget till din ansökan.

Din arbetsgivare kan också söka statsbidrag för dina studier. Läs mer om detta och annat på Skolverkets webbsida 

Läs mer och ansök till kursen här: 

Kontakt


Malin Hedlund Ternander

Malin Hedlund Ternander Universitetsadjunkt
malin.hedlund-ternander@hv.se

Andréa Börjesson

Andréa Börjesson Universitetsadjunkt Programansvarig YRK/KPU, Samordnare inom uppdragsutbildning
andrea.borjesson@hv.se
Senast uppdaterad