Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Detta är en kurs som du, som arbetar med äldre, kommer att ha nytta av. Kursformen är flexibel då du erbjuds förinspelade föreläsningar och kan i din egen takt studera när det passar dig. Kursen består av både teoretiska och praktiska inslag. Där de praktiska inslagen är tänkta att komplettera teorin och bidra till förståelse.

Föreläsningarna kommer att handla om existentiella samtal och i den praktiska biten lyftes existentiella frågor som handlar om situationer/en situation inom hemtjänsten. Tanken är att detta skall ge dig/er möjlighet att reflektera över dessa situationer; men även olika konkreta verktyg för att hantera dessa samtal. Exempelvis kommer vi att använda DöBra-kortleken.

Det är vår tanke att kursen skall ge grundläggande kunskaper samt inspirera till att förmedla dessa vidare till kollegor i olika sammanhang i omsorgen av äldre.

NÄR:
Kursen startar måndag 25 september med kursintroduktion via Zoom, och avslutas måndag den 30 oktober på plats på Högskolan Väst. 

INNEHÅLL:
Den här kursen har för avsikt att fokusera på äldre människor och deras existentiella frågor och behov utifrån professionellas perspektiv inom äldreomsorgen. Det handlar om att kunna åstadkomma utrymme i vardagen för både äldre människor och professionella att våga sätt ord på sina funderingar och känslor när så behövs, men det handlar också om vilka utmaningar professionella ställs inför rörande äldres existentiella frågor och behov.

Fokus kommer även att vara på professionellas reflekterande över sina egna erfarenheter, färdigheter och förmågor kring existentiell omsorg. Kursen behandlar centrala teorier och begrepp inom existentiell omsorg som exempelvis existentiell ensamhet, gerotranscendens med flera.

Det planeras även inför en fortsättning på denna kurs, EFBU10, Det praktiska arbetet med äldres existentiella behov – en utmaning inom äldreomsorgen, 3,0 hp. Den här kursen kommer att vara helt och hållet förlagd till deltagarnas arbetsplats, och fokusera på det existentiella arbetets praktik och utmaningar, praktiska färdigheter, samt samtalsövningar kring det existentiella arbetet med äldre.

ANMÄLAN 

Anmälan är stängd.

KOSTNAD:
Kostnad för kursen är 5850 SEK exkl. moms. per deltagare. Högskolan förbehåller sig rätten att ställa in uppdragsutbildningen om färre än 20 deltagare har anmält sig till uppdragsutbildningen. 

KONTAKT: För frågor om kursens upplägg och innehåll kontakta: Kursansvaig Magnus Broström, magnus.brostrom@hv.se eller Camilla Seitl, camilla.seitl@hv.se.

För administrativa frågor, kontakta: Maria Fischer maria.fischer.1@hv.se, tel.  073- 901 33 74

Senast uppdaterad