Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är på gång? 

Välkommen på invigning av våra nya digitala tentamenssalar!
Den 17 april kl. 13.00-14.30 i hus B, plan 3 är det dags för invigning. Rektor Mats Jägstam klipper bandet, vi bjuder på bubblig dryck och tilltugg och du har möjlighet att möta projektet och se dig omkring.

Ytterligare arbete under våren - projektet har beviljats utökade medel för att kunna utöka antalet digitala skrivplatser ytterligare genom bärbara datorer. Detta görs för att kunna möta behovet av digital tentamen i verksamheten. Arbetet med att få de bärbara datorerna på plats planeras att påbörjas under våren och kunna vara i skarp drift under hösten 2024.

Vad har gjorts? 

Den nya tentasalen på plan 3 i B-huset är nu klar och vi har provat att ha tentor i den. Den har totalt 94 digitala skrivplatser och i anslutning finns två grupprum med två skrivplatser vardera. Salen har också en ny RWC vilket är väldigt bra då det saknats tillgång till det tidigare. Totalt har projektet nu levererat 138 digitala skrivplatser i sal och 16 platser fördelade på fyra grupprum.

Med start i v. 22 har det under 2023 genomförts ett antal digitala tentamina i Inspera. Antalet tentamina har begränsats av tillgången till digitala platser i våra ombyggda salar/rum. Totalt finns det nu 56 digitala skrivplatser fördelade enligt följande; B104 = 45 platser B111 och B134 = 6 platser vardera. De mindre rummen är i första hand tänkta att användas för studenter med behov av anpassning i sin tentamen men kan också användas för att komplettera den större salen vid behov av fler platser.   

Efter de första tentorna i juni genomförde vi en studentenkät. Den visade att studenterna på det stora hela var nöjda med både systemet Inspera, den nya salen och rutinerna vid digital tentamen. Några studenter tyckte det var trångt i salen och upplevde att det var lätt att se andra studenters datorskärmar. Utifrån det har vi möblerat om i salen och tagit med oss behovet av annan möblering till planeringen av nästa sal. 

Lärarna är också nöjda med hela processen. De har sparat tid, på att kunna tyda studenternas svar (i jämförelse med dålig handstil tidigare), genom viss automatisk rättning och automatisk återrapportering till Ladok. På den negativa sidan menar flera lärare att tröskeln för att lära sig Inspera är något högre än de först trodde, det är inte så logiskt som de kunde önskat. De upplevde att Canvas-utbildningen som tagits fram varit ett gott stöd. 

Lärare som medverkar i piloter för digital tentamen: 
Thomas Lundqvist och Andreas de Blanche, IV 
Celia Aijmer Rydsjö, IoS 
Kristina Furubacke, IV 
Mats Lejon, IV  
Karin Svensson, EI 
Marie Jansson Ögren, IoS 
Mathias Zannakis, IoS 
Dragana Milesic Karsson, IH 
Ylva Johansson, EI 
Helen Holmgren och Annika Larsson, EI 
 
Pilotstudie 2019: Under 2019 genomförde högskolan en pilotstudie med digital tentamen i vilken ett  antal förutsättningar identifierades. Pilotens erfarenheter tas med in i det här genomförandeprojektet.  

Systemstöd 2022: Inspera är det system som köpts in för digital salstentamen. Systemet är avropat via SUNET och används av 22 andra lärosäten i Sverige, alla lärosäten i Norge och på flera andra håll i världen.

Projektledare: Linda Severinson 
Projektdeltagare: Lisa Hed, Laila Jensen Sundgren, Mikael Andersson, Christian Jiresjö 

Senast uppdaterad