Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad har gjorts? 

 

Pilottentamina 2023: Under v. 22 genomfördes 7 pilottentamina i våra nya tentamenssalar i det nya systemstödet Inspera. Sammantaget gick hela processen bra. Det var dock en tentamen som fick genomföras med papper och penna då den säkra webbläsaren (SEB) var felinstallerad på datorerna. Vi hade några små missöden, ett fåtal studenter kunde inte se sin tentamen i Inspera, någon studentdator startades om mitt i tentamen och några studenter kom inte ihåg sitt användarnamn och/eller sitt lösenord.

En efterföljande studentenkät visade att studenterna på det stora hela var nöjda med både systemet Inspera, den nya salen och rutinerna vid digital tentamen. Några studenter tyckte det var trångt i salen och upplevde att det var lätt att se andra studenters datorskärmar. Det är sådana erfarenheter vi nu tar med oss vid utvärdering och vid förberedelser för ombyggnation av nästa sal.

Lärarna är också nöjda med hela processen. De har sparat tid, på att kunna tyda studenternas svar (i jämförelse med dålig handstil tidigare), genom viss automatisk rättning och automatisk återrapportering till Ladok. På den negativa sidan menar flera lärare att tröskeln för att lära sig Inspera är något högre än de först trodde, det är inte så logiskt som de kunde önskat. De upplevde att Canvas-utbildningen varit ett gott stöd.

Lärare som medverkar i piloten är:

Thomas Lundqvist och Andreas de Blanche, IV
Celia Aijmer Rydsjö, IoS
Kristina Furubacke, IV
Mats Lejon, IV 

Ombyggnation av salar 2023: Under våren 2023 har tre rum byggts om för att kunna användas till digital salstentamen, steg 1. Totalt finns det nu 58 digitala skrivplatser fördelade enligt följande; B104 = 46 platser B111 och B134 = 6 platser vardera. De mindre rummen är i första hand tänkta att användas för studenter med behov av anpassning i sin tentamen men kan också användas för att komplettera den större salen vid behov av fler platser.  

Pilotstudie 2019: Under 2019 genomförde högskolan en pilotstudie med digital tentamen i vilken ett  antal förutsättningar identifierades. Pilotens erfarenheter tas med in i det här genomförandeprojektet. 
 
Systemstöd 2022: Inspera är det system som köpts in för digital salstentamen. Systemet är avropat via SUNET (länk dit) och används av 15 andra lärosäten i Sverige, alla lärosäten i Norge och på flera andra håll i världen.


Vad är på gång? 


Lokaler: Steg 2, vilket innebär att B306 och B310 byggs om och utrustas med lite drygt 100 skrivplatser. Även två  grupprum, B311B och B311C utrustas med två platser vardera och är i första hand avsedda för studenter med behov av anpassning av sin tentamen. Just nu är steg 2 i planeringsfasen. Erfarenheter från steg 1 och de genomförda pilottentorna tas med in i steg 2. Projektering och upphandling påbörjas i juni och beräknas vara klart tidig höst. Byggstart blir någon gång senare i höst. Förhoppningen är att det ska stå klart att användas för pilottentor under slutet av höstterminen.  

Projektledare: Linda Severinson 
Projektdeltagare: Lisa Hed, Laila Jensen Sundgren, Mikael Andersson, Christian Jiresjö 

Senast uppdaterad