Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad har gjorts?

I delprojektet har en utbildningsstrategi tagits fram för att ge lärare ett gott stöd under upplärning i systemstödet Inspera. Utbildningarna och strategin har genomförts för de lärare som är med i piloterna under våren 2023 och därefter utvärderats. Utbildningen består av en obligatorisk självstudiekurs i Canvas och därefter en workshop. Därtill kommer handledning och IKT-dropin erbjudas till lärarna.

Två nya workshops har lanserats, en workshop för att se över kursdesign: ABC-workshop för kursdesign. Samt en workshop som behandlar AI och generativa språkmodeller, för nybörjare.

I början på 2024 startades en podd. Podden heter Akademuspodden och behandlar olika högskolepedgogiska frågor och inkluderar lärare vid Högskolan Väst. Målet är att släppa ett nytt avsnitt per månad med olika teman.

Vad är på gång?

Skapa nya resurser för AI och generativa språkmodeller. En arbetsgrupp har satts ihop från Akademus bestående av: IKT-pedagoger, undervisande bibliotekarier och skrivhandledare. Håll utkik på Akademus.

Det planeras för att ges en högskolepedagogisk kurs i Bedömning, återkoppling och examination med start Hösten 2024.

 

Projektledare: Maria Nilsson 
Projektdeltagare: Emma Norberger 

Senast uppdaterad