Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad har gjorts?

I delprojektet har en utbildningsstrategi tagits fram för att ge lärare ett gott stöd under upplärning i systemstödet Inspera. Utbildningarna och strategin kommer att genomföras för de lärare som är med i piloterna under våren 2023 och därefter utvärderas. Utbildningen består av en självstudiekurs i Canvas och därefter en fysisk träff. Därtill kommer handledning erbjudas till lärarna.

Vad är på gång?

Under våren 2023 har samtal med anställda från Högskolepedagogiken samt Språkvingen inletts för att ringa in vilka behov som finns gällande pedagogiska frågor och examination. 

 

Projektledare: Maria Nilsson 
Projektdeltagare: Emma Norberger 

Senast uppdaterad